Dodano do koszyka

WYSYŁKA Paczkomaty, Kurier

PRACUJEMY Pon - Pt: 10:30-15:00

Regulamin

Wstęp
- „Sprzedawca” - Panta Rhei Michał Brejnak,
adres: pl. J.H. Dąbrowskiego 2/4 lok 32, 00-057, Warszawa.
NIP: 5242699822, 
zapewnia możliwość dokonywania zakupu towarów przy pomocy sieci elektronicznej w „Sklepie” pod adresem internetowym: www.calliforma.com.
W/w Sprzedawca jest administratorem danych osobowych klientów Sklepu.
- Regulamin Sklepu określa: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu; zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji „Towarów” oferowanych w Sklepie; zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
- Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. Dostępny jest w każdym czasie: poprzez „kliknięcie” umieszczonego na stronie sklepu linku „Regulamin” lub poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.
- Towary oferowane w Sklepie są szczegółowo opisane na stronie internetowej w zakresie ich rodzaju, właściwości, materiału, z którego zostały wykonane, cenny, itp. Informacje te stanowią zachętę i podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

1.  Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów
1.1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
1.2. Użytkownik Sklepu - „Klient”, zobowiązany jest do:
-  korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
-  wykorzystywania treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
-  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
-  nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
1.3. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
1.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu - „Klientem”, a Sprzedawcą.
1.5. Wszystkie informacje podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia powinny być aktualne, dokładne oraz zgodne z prawdą. W przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki, sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Sprzedawca, zanim odmówi realizacji zamówienia, podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych umożliwiających zrealizowanie zamówienia.
1.6. W celu ochrony danych osobowych Klientów Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące tej ochronie, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

2. Zawarcie umowy sprzedaży:
2.1. Zamówienia na Towary w Sklepie można składać w następujący sposób:
2.1.1.  na stronie Sklepu (on-line), poprzez korzystanie z procedury składania zamówienia,
2.1.2.  telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu:
+ 48 575 328 888,
2.1.3. pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@calliforma.com.
- zamówienia składane on-line - Sklep przyjmuje przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
- zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną - przyjmowane są w godzinach pracy sklepu zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Sklepie.
- zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta - będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.2. Zakupy bez logowania - Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.
2.3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
2.4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności określić ich rodzaj, ilość,  kolorystykę, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
2.5. Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury - do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać”.
Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty: ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
2.6. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 2.5. stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
2.7. Po złożeniu zamówienia zgodnie z pkt 2.5. Klient na podany adres e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą informacje o złożonym zamówieniu: o ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranym rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie otrzymania oferty zakupu Klienta przez Sklep.
2.8. Następnie, na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail, Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie zamówienia nr …..  w sklepie Calliforma.com”), ewentualnie odmowę przyjęcia oferty Klienta. Otrzymanie ww. potwierdzenia świadczy o tym, że doszło do zawarcia pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
2.10. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta i z niniejszym Regulaminem.
2.11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży w następujących sytuacjach:
- gdy transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU,
- gdy płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (przy wyborze opcji przedpłaty),
- gdy podane przez Kupującego dane teleadresowe są niepełne na tyle, że uniemożliwiają dostawę towaru.

2.12. Niezależnie od uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji (pkt 2.8.). W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem: drogą mailową, ewentualnie drogą telefoniczną z potwierdzeniem mailowym.

3. Dostawa i odbiór Towarów
3.1. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Klienta, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Dla każdej opcji dostaw określony jest szacowany termin dostawy Towarów - widoczny podczas wyboru opcji dostawy w trakcie składania zamówienia.
3.2. Sklep umożliwia również odbiór Towarów w punkcie odbiorów osobistych pod adresem:
Sklep Calliforma pl. J.H. Dąbrowskiego 2/4 lok 32, 00-057, Warszawa, który może nastąpić jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Przy tej opcji Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji o możliwości odbioru.
3.3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej - za pomocą serwisu PayU, bądź zwykłym przelewem internetowym - rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
3.4. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy wybranego Państwa, na zasadach określonych poniżej.
Realizacja wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sprzedawcy: czy wysyłka taka będzie możliwa oraz jaki będzie jej koszt. Po zaakceptowaniu kosztu wysyłki Klient powinien dołączyć w zamówieniu notatkę informującą o ustaleniach odnośnie wysyłki. W takim wypadku jest możliwa wysyłka za granicę.
Wysyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmują promocje oferujące darmową wysyłkę.
3.5. Wszystkie przesyłki wysyłane przez Sprzedawcę podlegają rejestracji.
3.6. Do każdego przesyłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu: paragon lub fakturę VAT.

4. Ceny i metody płatności
4.1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT, cła i podatki.
4.2. Sprzedawca podaje informację o cenie zakupu towaru na stronie Sklepu i informacja ta ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt 2.8. Cena ta nie ulegnie zmianie dla danego zakupu, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą nastąpić po potwierdzeniu zamówienia.
4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4.4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, zgodnie z własnym wyborem metody płatności:
-    za pobraniem – płatne dostawcy w miejscu dostawy;
-  przelewem bankowym bezpośrednio na konto bankowe (przedpłata) - przy wyborze tej metody płatności, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, może spowodować anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności;
- przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU przed dostawą (przedpłata) - w przypadku wyboru przez Klienta tej metody płatności, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.
Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar
-  dostawa towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie przedpłaty, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
- szybki przelew PayU - po wyborze jako metody płatności, Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU jako agenta rozliczeniowego (jeśli ta forma płatności jest aktywna).

5. Reklamacje Towarów
5.1. Sprzedawca oferuje w Sklepie produkty, które są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedawanych towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
5.2. W celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Sprzedawca podejmuje działania w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez Klientów nieprawidłowości.
5.3. W przypadku, gdy towar kupiony w sklepie posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.
5.4. Reklamację można złożyć drogą pocztową (listem poleconym lub inną formą przesyłki) poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu lub pisemnym opisem wady oraz dowodem zakupu w Sklepie, na adres:
Sklep Calliforma
pl. J.H. Dąbrowskiego 2/4 lok 32, 00-057, Warszawa.
z dopiskiem: „Reklamacja – Calliforma”
Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
5.5. W razie stwierdzenia wad Towaru, na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego, Klientowi przysługują następujące roszczenia:
- złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, lub
-  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
5.6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią – uzasadnieniem uznania reklamacji za niezasadną.
5.7. W przypadku, gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, natomiast przy odbiorze przesyłki z Paczkomatu należy wybrać opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu.
5.8. Informacja o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów.
5.8.1.  Klientowi sklepu jako konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
 - zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/);
- wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
- zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/);
- bezpłatna pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczona także przez organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/)
Powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
5.8.2.   Dokonujący zakupu Towarów jako konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”.
Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
5.8.  Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: kontakt@calliforma.com .
 
6. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwroty Towarów
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Klientowi jako konsumentowi w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej:
6.1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient obowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres:
Sklep Calliforma
pl. J.H. Dąbrowskiego 2/4 lok 32,
00-057, Warszawa.
6.2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

Do zachowania w/w terminu wystarczy, aby Klient wysłał (nadał) informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 30 dnia terminu do odstąpienia od umowy.6.3. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, który udostępniony jest na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: kontakt@calliforma.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.4. Klient obowiązany jest niezwłocznie odesłać Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy, na adres pocztowy:
Sklep Calliforma
pl. J.H. Dąbrowskiego 2/4 lok 32, 00-057, Warszawa.
z dopiskiem: „Zwrot – Calliforma”,
nie później jednak niż przed upływem 30 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
6.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.6. Sklep zwraca Klientowi, który odstąpił od umowy, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy oferowany przez Sklep zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy.
6.7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.8. Płatności Klienta zostaną zwrócone przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania – decyduje zdarzenie, które nastąpi wcześniej.
6.9. Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów pod adres Sklepu.

7. Usługi świadczone drogą elektroniczną
7.1. Rodzaje usług świadczonych przez Sklep na rzecz Klientów drogą elektroniczną:
7.1.1. Umożliwianie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
7.1.2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
7.1.3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
7.2. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych powyżej w pkt 7.1.2. i 7.1,3.
7.3. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7.4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną:
7.4.1. Dostęp do sieci Internet,
7.4.2. Posiadanie konta poczty elektronicznej,
7.4.3. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługiwanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne).
7.5. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, Sprzedawca może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient w każdym momencie może wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
7.6. Możliwość składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną:
7.6.1. Poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail kontakt@calliforma.com,
7.6.2. Telefonicznie na nr tel:
+ 48 575 328 888.
Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny.
Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail (zgodnie z wyborem Klienta).
 
8. Zapisy końcowe
8.1. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep.
Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.1.
8.3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Dane klienta mogą zostać usunięte na jego żądanie wysłane drogą mailową na adres: kontakt@calliforma.com.
8.4. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
8.5. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.
8.6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
8.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
8.8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 Kontakt

  1. Sklep Calliforma
  2. Adres:
    Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 2/4 lok 32
    00-057 Warszawa
  3. E-mail:
    kontakt@calliforma.com

Zapisz się na newsletter

Zapisz się
Zobacz nas na FB